Prijava

Pregled objav za mesec marec, 2007

Izjava za javnost (marec 2007)

13. marec, 2007

Včeraj, v ponedeljek 12. marca, smo v bili v Trbovljah spet podvrženi hudemu onesnaževanju s strani Lafarge Cementa. Kar nekaj ljudi se je zaradi tega obrnilo na Eko krog ter tudi prijavili zadevo na Center za obveščanje. Pri tem hočemo opozoriti predvsem na naslednje:

  • Prvič, javnost o onesnaženosti zraka ni bila obveščena s strani nobenega medija kot tudi ne s strani lokalne oblasti. Zagotovo informacija o zastrupljanju nekaj tisoč ljudi sodi tako v črno kroniko kot tudi v osrednjo informativno rubriko. Namesto tega pa nas črne kronike obveščajo na primer o kraji kakšne rože lončnice ali pa o kaljenju nočnega miru, osrednje informativne rubrike pa na primer zgolj o dobičkih v podjetjih, nič pa o njihovem nezakonitem in škodljivem delovanju.
  • Drugič, spet se je očitno pokazalo, da Lafarge Cement ne onesnažuje zraka le z žveplovim dioksidom, temveč tudi z drugimi, veliko nevarnejšimi spojinami. To nam jasno pokažejo meritve onesnaženosti zraka, kjer istočasno z dvigom koncentracije žveplovega dioksida prihaja tudi do dviga koncentracij prahu in dušikovih oksidov. Žal organskih spojin, ki povzročajo raka in ki so se v tem primeru najbolj vonjale, merilna postaja v Trbovljah ne meri.
  • In tretjič, kot že večkrat do sedaj, se je tudi včeraj ponovilo, da je merilna postaja, ki meri onesnaženost zraka v Trbovljah, v času najhujšega onesnaževanja za nekaj ur prekinila z meritvami.

Naj za konec poudarimo, da vemo, da je Lafarge Cement v sanacijskem programu za žveplov dioksid, vendar to še ne pomeni, da nas lahko neomejeno zastruplja in nam odvzema ustavno pravico do življenja v čistem okolju. Na Lafarge Cement še enkrat apeliramo, da takoj prične z izvajanjem trajnega emisijskega monitoringa, ki ga mora opravljati pooblaščena oseba, ter da podatke tega monitoringa tudi sproti objavlja zainteresirani javnosti – tako kot to že dvanajst let zahteva slovenska zakonodaja.

EKO KROG

Priloge:
– grafikoni onesnaženosti zraka v Trbovljah (od nedelje ob 20.00 do ponedeljka ob 19.00)
(vir: ANAS postaja v Trbovljah)

Trbovlje graf (marec 2007)

Izjava za javnost (marec 2007).pdf (za tiskanje)

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija