Prijava

Pregled objav za mesec oktober, 2010

Novembrski protest pred vlado RS

31. oktober, 2010

Eko krog, Civilna iniciativa Trbovlje in Občina Zagorje ob Savi vabimo na PROTESTNI SHOD proti sežiganju odpadkov, v Ljubljano pod sloganom “DOST’ MAMO! Zadnji mirni protest Zasavcev v Ljubljani”, v sredo 10. novembra 2010 ob 17h v Ljubljani pred Vlado RS.

Plakat z vabilom na novembrske demonstracije
Plakat z vabilom na novembrske demonstracije.

Aprila 2009 je država Lafarge Cementu izdala sramotno okoljevarstveno dovoljenje, v katerem mu je dovolila sosežiganje nevarnih odpadkov (t.i. “alternativnih goriv”) in večkratno preseganje emisij, kakršne imajo celo sežigalnice. Lafarge je, z izrecnim privoljenjem države, danes prvi v Sloveniji po emisijah benzena in nekaterih težkih kovin. Trboveljčani so imeli že pred sosežiganjem odpadkov 3× večjo možnost, da umrejo pred 65. letom, v primerjavi, denimo, s prebivalci Logatca. Zadosti!

(več …)

Naprava je nova

28. oktober, 2010

Po naši tiskovni konferenci se je v medijih pojavila novica, da ARSO meni, da zavajamo javnost s tem, ko trdimo, da bi moral postopek za pridobivanje dovoljenja za sežiganje odpadkov v Lafarge Cementu upoštevati, da gre za novo napravo; tako kot je bilo tudi prvo pravno mnenje Ministrstva za okolje in prostor (MOP). ARSO se moti, naprava je nova.

Sprememba mnenja in podpisa
Prvemu pravnemu mnenju MOP, da gre za novo napravo (PDF, 390 KB), je sledila odločba (PDF, 1,1 MB; PDF 1,4 MB), ki je obrnila na glavo mnenje – in podpis. Le zakaj?

Razumemo zaskrbljenost uradnikov ARSO zaradi nedvoumne razlage evropske direktive o sežiganju odpadkov 2000/76/ES z dne 4.12.2000 v delu, ki se nanaša na dilemo, kdaj se naprava opredeli kot obstoječa in kdaj kot nova. Vprašanja smo Evropski komisiji zastavili zelo precizno in se lahko aplicirajo na katerokoli cementarno, ki v evropskem prostoru obratuje kot naprava za sosežig, torej tudi na Lafarge Cement v Trbovljah.

(več …)

Dolga roka kapitala

26. oktober, 2010

Kot navaja članek CAN Europe, evropski onesnaževalci, med njimi Lafarge, sistematično podpirajo podnebne skeptike v ameriškem senatu, hkrati pa nedejavnost ZDA uporabljajo kot argument proti 30% zmanjšanja izpustov CO₂ v EU do leta 2020.

Blokiranje sprememb v ZDA, izgovarjanje na ZDA v EU
Člani Business Europe v ZDA podpirajo nedejavnost glede izpustov toplogrednih plinov, v Evropi pa nedejavnost ZDA uporabljajo kot argument za zmanjševanje okoljskih ciljev EU (povzeto po CAN Europe)

Veliki evropski onesnaževalci Lafarge(!), GDF-Suez, EON, BP, Basf, Bayer, Solvay in Arcelor-Mittal so skoraj 80 % sredstev, porabljenih na volitvah v senat ZDA v letu 2010 namenili zanikovalcem in blokatorjem sprememb okoljske zakonodaje in trgovanja z emisijami v ZDA. Hkrati imajo doma v EU polna usta zavez do preprečevanja globalnega segrevanja in okoljskih sprememb, ki pa jih, sirote, vržene v to tržno gospodarstvo, ne morejo uresničiti, ne da bi jih hkrati uresničevali tudi v ZDA (in drugje po svetu). Kaj je že bilo prej, kura ali jajce?

(več …)

Evropska komisija o statusu naprave za sosežig

21. oktober, 2010

Tudi Evropska komisija pritrjuje Eko krogu, da bi Ministrstvo za okolje (MOP) pri obravnavi prošnje za sosežig odpadkov, kakršna je bila prošnja Lafarge Cementa, moralo upoštevati, da ne gre za spremembo, pač pa za povsem novo napravo, s čemer bi moral MOP postopek voditi bistveno bolj pregledno in prebivalstvu prijazno.

Današnja tiskovna konferenca, na kateri smo predstavili pismo iz Bruslja (prvi od vseh treh delov posnetka)

Na današnji tiskovni konferenci v Ravenski vasi sta predsednik, Uroš Macerl, in aktivist Eko kroga, Boštjan Pihler, javnosti predstavila vsebino dopisa EC-2/10 (PDF, 152 KB), ki ga je evropskemu komisarju za okolje, Janezu Potočniku, društvo poslalo 14. septembra, in odgovor ge. Marianne Wenning, vodje enote za industrijske emisije v Generalnem direktoratu za okolje, datiran na 13. oktobra 2010 (PDF, 278 KB).

(več …)

Benzenski rekorder Lafarge

18. oktober, 2010

Benzen

Te dni* je Agencija RS za okolje (ARSO) na svoji spletni strani Emisije iz naprav objavila preglednico količin izpustov snovi v zrak iz industrijskih obratov za leto 2009 (XLS, 422 KB). Podatke, v obliki letnih ocen na podlagi občasnih meritev, so dobili od onesnaževalcev.

In koga to vidijo naše oči? Na lestvici onesnaževalcev z benzenom je Lafarge Cement Trbovlje z 2,6 tone zasedel neslavno prvo mesto med tistimi, ki so oddali poročilo, in to kljub temu, da pol leta ni obratoval:

Mesto Podjetje Količina benzena [kg/leto]
1. Lafarge Cement, Trbovlje 2.614
2. Lesna TIP, Otiški vrh 1.890
3. Salonit Anhovo 1.762
15. ETI Elektroelement, Izlake 15

Prvo naslednje zasavsko podjetje, ki je prijavilo ocene izpustov benzena, je izlaški ETI, in sicer 170× manjšo količino od Lafarga. V trboveljski cementarni so se emisije benzena povečale leta 2003, po uvedbi sežiganja petrolkoksa, kar je bilo kmalu po prevzemu Cementarne s strani multinacionalke Lafarge.

(več …)

Zaničljiv odnos do javnosti na primeru izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu

12. oktober, 2010

Definirano 500-metrsko vplivno območje Lafarge Cementa

V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu se je jasno pokazal skrajno zaničljiv odnos do javnosti od državnih organov, v tem primeru Agencije RS za okolje (ARSO) in Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Velik del javnosti je bil iz postopka izločen že z napačno določitvijo vplivnega območja Lafarge Cementa in z neprimerno določitvijo statusa naprave v Lafarge Cementu. Tako sta v postopku sodelovala le dva stranska udeleženca: Uroš Macerl, kmet, ki živi in dela v neposredni bližini Lafarge Cementa, in Občina Trbovlje. Status stranskega udeleženca v postopku je poskušala pridobiti tudi Občina Zagorje ob Savi, saj Lafarge Cement s svojimi izpusti vpliva tudi na njeno območje, vendar zaman. ARSO je zavrnila njeno vlogo, MOP pa pritožbo.

Stranski udeleženec Macerl je v postopku ves čas aktivno sodeloval, v nasprotju z njim pa je bila Občina Trbovlje v celotnem postopku povsem neaktivna. Ta neaktivnost trboveljske občine seveda ni bila v javnem interesu, vodila pa jo je bolj ali manj prikrita preračunljivost (koruptivno prakso med Občino Trbovlje in Lafarge Cementom je letos v svojem mnenju potrdila tudi protikorupcijska komisija). Celoten postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja se je vodil skrajno privilegirano za Lafarge Cement in izključno v njegovo korist, za stranskega udeleženca pa je postopek tekel že kar ponižujoče. ARSO in MOP sta na eni strani povsem nekritično sprejela 17 dopolnitev vloge Lafarge Cementa, na drugi strani pa sta gladko zavrnila vse pripombe oziroma dokazne predloge, ki jih je dal stranski udeleženec Macerl (skupaj jih je bilo več kot 60) – njegovi dokazni predlogi so bili (razen v enem primeru) zavrnjeni brez kakršne koli utemeljitve.

(več …)

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija