Month

February 2012
21
Feb

Preseganje omejitev proizvodnje klinkerja

Naši izračuni so pokazali, da je Lafarge Cement v opazovanem lanskem obdobju znatno presegal predpisano količino proizvodnje v peči. Državno inšpekcijo smo zato večkrat povprašali, kako nadzira kapaciteto peči in spoštovanje njenih predpisanih omejitev. Namesto pravega odgovora smo od njih dobili vaje v slogu za izmikanje odgovorom. Osnova za našo ugotovitev so bila poročila o...
Preberite več
12
Feb

Načrti za Ekopark Zagorje

Občani Zagorja, združeni v t.i. “Civilno iniciativo za obogatitev zelene vsebine na lokaciji bivšega bazena v Zagorju” (med pobudniki je tudi nekdanja predsednica Eko kroga, Tina Mikuš) so nas zaprosili za mnenje glede sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Potoška vas-šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi za območje “E – bazen“. Gre za...
Preberite več
07
Feb

Poziv k etični odločitvi o TEŠ 6

Vabimo vas, da tudi vi podpišete poziv k etični odločitvi o TEŠ 6, s katerim državljani zahtevamo šestmesečni moratorij na odločanje o nadaljevanju šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V tem času lahko neodvisno razsodišče presodi sprejemljivost projekta, brez nepremišljenega hitenja v okoljsko katastrofo pod časovnim pritiskom, ki nam ga hoče vsiliti velekapital. Besedilo poziva: Nemudoma pripravite...
Preberite več