Prijava

Pregled objav za mesec februar, 2012

Preseganje omejitev proizvodnje klinkerja

21. februar, 2012

Naši izračuni so pokazali, da je Lafarge Cement v opazovanem lanskem obdobju znatno presegal predpisano količino proizvodnje v peči. Državno inšpekcijo smo zato večkrat povprašali, kako nadzira kapaciteto peči in spoštovanje njenih predpisanih omejitev. Namesto pravega odgovora smo od njih dobili vaje v slogu za izmikanje odgovorom.

Prva stran trajnih meritev za 23. marec 2011

Osnova za našo ugotovitev so bila poročila o podatkih trajnih meritev izpustov snovi v zrak (zgled na sliki desno), ki nam jih je takrat na našo prošnjo nekaj posredoval Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP). Gre za podatke, ki jih inšpektorat pregleda takrat, ko izvaja nadzor cementarne. V zahtevani obliki smo jih prejeli le nekaj, ostalih še minister ni mogel dobiti. Že iz tega omejenega nabora podatkov smo lahko preračunali, da je Lafarge Cement v marcu 2011 v opazovanih dneh obratoval s proizvodnjo tudi preko 2000 ton klinkerja na dan, kar za več kot 40% presega dovoljenih 1400 ton iz takratnega okoljevarstvenega dovoljenja za proizvodnjo s sosežigom odpadkov, oz. celo za več kot 100% presega dovoljenih 1000 ton po dovoljenju iz leta 1987, ki je ob razveljavitvi sosežiga marca 2011 spet začelo veljati.
(več …)

Načrti za Ekopark Zagorje

12. februar, 2012

Načrtovani Ekopark Zagorje

Občani Zagorja, združeni v t.i. “Civilno iniciativo za obogatitev zelene vsebine na lokaciji bivšega bazena v Zagorju” (med pobudniki je tudi nekdanja predsednica Eko kroga, Tina Mikuš) so nas zaprosili za mnenje glede sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Potoška vas-šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi za območje “E – bazen“. Gre za načrtovano preureditev lokacije bivšega zagorskega bazena v učno-rekreativni park (občinski sklep 352-3/96 z dne 12. 10. 2011, PDF, 178 KB in povzetek za javnost o trenutnem stanju postopka, PDF, 212 KB). Eko krog zamisel podpira.
(več …)

Poziv k etični odločitvi o TEŠ 6

7. februar, 2012

Vabimo vas, da tudi vi podpišete poziv k etični odločitvi o TEŠ 6, s katerim državljani zahtevamo šestmesečni moratorij na odločanje o nadaljevanju šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. V tem času lahko neodvisno razsodišče presodi sprejemljivost projekta, brez nepremišljenega hitenja v okoljsko katastrofo pod časovnim pritiskom, ki nam ga hoče vsiliti velekapital. Besedilo poziva:

Nemudoma pripravite in sprejmite zakon o šestmesečnem moratoriju na vse aktivnosti in odločanje o projektu TEŠ 6.

V času moratorija ustanovite etično razsodišče, ki naj na transparenten in celovit način ovrednoti projekt z vidika ekonomske, okoljske, družbene ter medgeneracijske sprejemljivosti, vlada pa naj njegove razsodbe upošteva.

Pozivamo vas, da vlada nemudoma zaustavi dela na gradbišču TEŠ 6 in s tem prepreči povečevanje stroškov projekta, ki nima nedvoumne politične zelene luči.

Zahtevamo, da vlada v času moratorija pripravi trajnostni energetski scenarij in ga obravnava kot enakovredno alternativo razvoja slovenske energetike.

Ne obsodimo svojih otrok na plačevanje naših dolgov za umazano energijo, na podlagi sumljivih odločitev! Več informacij: www.ustavimotes6.si.

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija