Day

June 26, 2012
26
Jun

Pripombe na spremembo Zakona o varstvu okolja

Društvo Eko krog je v okviru (nerazumno kratkega) roka Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) podalo pripombo št. D-21/12 (PDF, 208 KB) na obravnavani osnutek sprememb okoljske zakonodaje, s katerim je MKO želelo omogočiti podaljševanje nekaterih obstoječih dovoljenj brez preverjanja, ali naprave oz. obrati še zadostujejo okoljskim kriterijem.
Preberite več
/** * mailchimp pop-up */