Prijava

Pregled objav za mesec oktober, 2012

O zavlačevanju

22. oktober, 2012

Svoje nedavne obljube financiranja, da bi se v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu lahko vključil širši tim strokovnjakov, nismo pogojevali s sodelovanjem ali nesodelovanjem ostalih sofinancerjev. Smo pa sofinanciranje predlagali vsem trem zasavskim občinam in, z dopisom D-36/12 (PDF, 192 KB), tudi samemu Lafarge Cementu. Lafarge se je na to odzval z izjavo za javnost, v kateri je poudaril, da “spoštuje odločitve in navodila” Agencije RS za okolje (ARSO), v tem primeru odločitev o udeležbi po enega zdravnika in enega meteorologa, ter še, da bi vključitev širšega tima strokovnjakov pomenilo zavlačevanje postopka, kar Lafarge Cementu naj ne bi ustrezalo. Nič ni dlje od resnice.
(več …)

Javna obljuba financiranja tima izvedencev

18. oktober, 2012

PDF (249 KB) - Enostranska izjava volje - javna obljuba

Društvo Eko krog podaja skladno z določili Obligacijskega zakonika RS javno obljubo, da bo v roku 7 dni od prejema obvestila o odprtju oz. zagotovitvi računa oz. podračuna za izvedenine za tim strokovnjakov zaradi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za proizvodnjo cementa za družbo Lafarge Cement d.o.o., nakazal znesek v višini 5.000,00 €, iz katerega se naj črpajo stroški vseh izvedencev.

Morebitno preplačilo oz. manjko založenih stroškov za tim izvedencev bo Eko krog urejal naknadno. V primeru preplačila, naj se izvrši vračilo na račun društva. V primeru manjka založenih sredstev pa se društvo zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času skušalo zagotoviti še preostanek sredstev.
(več …)

Zavrnjen predlog za dodatna izvedenca

16. oktober, 2012

Agencija RS za okolje (ARSO) je v postopku glede Lafargea zavrnila naš predlog za dodatna izvedenca, meteorologa Dušana Hrčka in zdravnico doc. dr. Dodič Fikfak. Pravijo, da to ne bi bilo ekonomično. V Eko krogu menimo, da bi bila ravno to ena bolj ekonomičnih stvari.
(več …)

Zdenko Čebašek Travnik za Varuhinjo

2. oktober, 2012

Zdenka Čebašek Travnik

Društvo Eko krog odgovarja na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za imenovanje varuha človekovih pravic, objavljenem v Uradnem listu RS dne 27. 8. 2012. Skupaj s še drugimi okoljskimi organizacijami, podpisanimi v dopisu D-32/12 (PDF, 150 KB), smo predsedniku republike predlagali, da kot kandidatko za imenovanje imenuje sedanjo varuhinjo človekovih pravic dr. Zdenko Čebašek-Travnik.

V društvu smo prepričani, da je dr. Čebašek-Travnikova odlična kandidatka, saj je v dosedanjem delu nedvomno dokazala, da razume bistvo dela varuha človekovih pravic, pri čemer se je angažirala na vseh področjih in uspešno delovala tudi na področju varovanja pravice do zdravega življenjskega okolja. Prav slednja se v zadnjem času vse bolj uveljavlja tudi kot temeljna človekova pravica, s čimer vidno pridobiva na pomenu, vendar pa se na drugi strani hkrati večajo tudi problemi z njenim uresničevanjem v praksi, saj zaradi svoje narave stalno prihaja v kolizijo z interesi kapitala. Prav reševanje teh problemov in spoštovanje pravice do zdravega življenjskega okolja pa so eni izmed ključnih dejavnikov za trajnostni razvoj in dvig nivoja kvalitete bivanja v Sloveniji.
(več …)

Sredin Dan trajnostne energetike

1. oktober, 2012

V sredo, 3. oktobra 2012, bo pri raziskovalni enoti Olea potekal Dan trajnostne energetike v Zagorju. V vabilu pravijo:

Dopoldanski del prireditve je namenjen delu z mladimi. V popoldanskem času pa se bodo vrstile predstavitve na tematiko trajnostne energetike po objavljenem programu na spletnih straneh občine in na plakatnih mestih v Zagorju. Vstop na vse aktivnosti je brezplačen! Za kulinariko bo poskrbel program Pridelano doma z odličnimi dobrotami iz našega domačega podeželja!

Utegne biti zanimivo, če kaj gradite, pa tudi, če ste se spraševali, kaj tam počne tisti fancy kontejner nasproti Vašhave. No, to je raziskovalna enota OLEA in v sredo bo ves dan odprta za oglede. Več informacij na straneh občine, urnik dogodkov v že omenjenem vabilu RE Olea, za domače branje pa Lokalni energetski koncept Občine Zagorje ob Savi. Se vidimo!

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija