Month

November 2013
26
Nov

Petrolkoks je pomota

Civilna iniciativa za prihodnost Trbovelj, društvo Eko krog in Uroš Macerl smo preko pooblaščenca odvetniške družbe Zidar Klemenčič na Upravno enoto Trbovlje naslovili zahtevek za popravo očitne pomote v odločbi UE Trbovlje iz leta 1998. V predmetni zadevi gre za Lokacijsko dovoljenje št. 3700-49/97 z dne 15. 9. 1998 (PDF, 520 KB), ki v izreku...
Preberite več
17
Nov

Težke kovine v zasavskih tleh

V torek, 19. novembra 2013, bodo ob 17. uri v sejni dvorani upravne zgradbe Občine Trbovlje soavtorji raziskave javno predstavili rezultate študije “Izpostavljenost prebivalcev Zasavja okoljskim onesnažilom – težkim kovinam v tleh in živilih rastlinskega izvora“, ki jo je za vse tri zasavske občine izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. Vstop je prost. Predstavitev bodo...
Preberite več
11
Nov

Vloga brez sežiga gum, plastike in odpadnih olj

Agencija RS za okolje (ARSO) je konec oktobra pozvala stranskega udeleženca v zadevi Lafarge, Uroša Macerla, da se izjasni na nove dokumente (skupaj s prilogami več kot 500 strani), ki jih je po pooblaščencu omenjenemu upravnemu organu predložil Lafarge Cement. Iz oktobrske dokumentacije izhaja, da se je Lafarge Cement v postopku zdaj izrecno odrekel zahtevi...
Preberite več