Prijava

Pregled objav za mesec november, 2013

Petrolkoks je pomota

26. november, 2013

Petrolkoks

Civilna iniciativa za prihodnost Trbovelj, društvo Eko krog in Uroš Macerl smo preko pooblaščenca odvetniške družbe Zidar Klemenčič na Upravno enoto Trbovlje naslovili zahtevek za popravo očitne pomote v odločbi UE Trbovlje iz leta 1998. V predmetni zadevi gre za Lokacijsko dovoljenje št. 3700-49/97 z dne 15. 9. 1998 (PDF, 520 KB), ki v izreku odločbe dopušča kot alternativno tehnološko gorivo pri proizvodnji cementa v Lafarge Cement Cementarni Trbovlje tudi petrolkoks (slika desno).

Organ, ki je leta 1998 izdal lokacijsko dovoljenje, za takšno odločitev ni imel pravne podlage, zato je šlo za očitno pomoto, najverjetneje za nenamerno zamenjavo besed »koks« in »petrolkoks«. Predlagatelji smo tako na organ naslovili zahtevo, da se besedilo odločbe v prvi točki izreka spremeni tako, da se črta besedno zvezo »petrol koks«.
(več …)

Težke kovine v zasavskih tleh

17. november, 2013

vrtiček na Repniku

V torek, 19. novembra 2013, bodo ob 17. uri v sejni dvorani upravne zgradbe Občine Trbovlje soavtorji raziskave javno predstavili rezultate študije “Izpostavljenost prebivalcev Zasavja okoljskim onesnažilom – težkim kovinam v tleh in živilih rastlinskega izvora“, ki jo je za vse tri zasavske občine izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana. Vstop je prost.

Predstavitev bodo izvedli dr. Mojca Juričič, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, dr. Lucija Perharič Inštitut za varovanje zdravja RS in mag. Marko Zupan, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo.
(več …)

Vloga brez sežiga gum, plastike in odpadnih olj

11. november, 2013

oktobrski pok prejete dokumentacije

Agencija RS za okolje (ARSO) je konec oktobra pozvala stranskega udeleženca v zadevi Lafarge, Uroša Macerla, da se izjasni na nove dokumente (skupaj s prilogami več kot 500 strani), ki jih je po pooblaščencu omenjenemu upravnemu organu predložil Lafarge Cement.

Iz oktobrske dokumentacije izhaja, da se je Lafarge Cement v postopku zdaj izrecno odrekel zahtevi po sežigu odpadkov – gum, plastike in odpadnih olj -, še naprej pa vztraja pri povečanju kapacitete na 1400 ton klinkerja na dan in pri rabi petrolkoksa.
(več …)

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija