Prijava

Pregled objav za mesec december, 2013

Uporabno dovoljenje ne dovoljuje petrolkoksa

16. december, 2013

Prejšnji četrtek smo na Upravni enoti Trbovlje prejeli kopijo Uporabnega dovoljenja št. 3702-3/2004 za pripravo premoga v Cementarni Trbovlje in energetsko kineto, ki ga je dne 06.12.2004 izdala UE Trbovlje (PDF, 202 KB). Iz omenjenega dokumenta je jasno razvidno, da sme cementarna kot energent pri proizvodnji cementa uporabljati zgolj premog, ne pa tudi petrolkoksa.

Uporabno dovoljenje iz leta 2004
Ker je postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja (IPPC) za Lafarge Cement še vedno v teku, ostaja Uporabno dovoljenje iz leta 2004 (PDF, 202 KB) v veljavi in kot tako predstavlja edini in zavezujoč pravni dokument, ki določa vrsto goriva, ki se v cementarni sme uporabljati. V njem pa petrolkoksa ni.

(več …)

Delo o uradnici v “Zadevi Petrolkoks”

12. december, 2013

V članku Vedela je, kaj podpisuje, objavljenem v včerajšnjem Delu, Polona Malovrh piše o tem, kako se uradnica UE Trbovlje, Jana Klinc Češnovar, ni izvzela iz postopkov za Lafarge Cement, kljub temu, da je bil v podjetju ves čas zaposlen njen mož. Torej tudi leta 1998, ko je nastala pomota s petrolkoksom, na katero je Eko krog opozarjal že takrat, in za katero zdaj kaže, da očitno le ni bila pomota.
(več …)

UE Trbovlje vztraja pri petrolkoksu

9. december, 2013

Upravna enota Trbovlje je s sklepom 351-59/2013-2 (PDF, 197 KB) zavrnila naš predlog, da črtajo petrolkoks iz odločbe iz leta 1998. O sklepu sta že poročala tudi Radio Kum in Val 202.

Zdaj vsaj vemo, da so petrolkoks notri dopisali načrtno. Še vedno pa ne vemo, kdaj naj bi bila zanj izdelano poročilo o vplivih na okolje (PVO) – tega namreč še do danes nismo videli.
(več …)

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija