Prijava

Pregled objav za mesec marec, 2014

Vabilo na občni zbor

30. marec, 2014

Vabimo vas, da se v petek, 4. aprila 2014 ob 18.00 uri, v Gasilskem domu v Ravenski vasi udeležite občnega zbora Eko kroga. Dnevni red občnega zbora:

  1. Pozdravna beseda predsednika društva
  2. Izvolitev organov zbora: predsedujočega, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
  3. Poročilo o delu društva v l. 2013
  4. Poročilo o finančnem poslovanju društva v l. 2013 in poročilo nadzornega odbora
  5. Predlog načrta za aktivnosti v l. 2014
  6. Razno

Na občnem zboru bo podano podrobnejše poročilo o dejavnosti društva v preteklem letu. Pripeljite tudi svoje sorodnike, prijatelje in druge simpatizerje Eko kroga!

Predsednik društva, Uroš Macerl

Soočenje na Radiu Kum

25. marec, 2014

Radio Kum je v ponedeljek predvajal soočenje direktorja Lafarge cement Trbovlje Haima Primasa in predsednika Eko kroga Uroša Macerla, ki je kot stranski udeleženec v zadevi Lafarge podal pripombe na izdano okoljevarstveno dovoljenje. Vabljeni k poslušanju!

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija