Prijava

Pregled objav za mesec maj, 2014

Vložena tožba zoper OVD

27. maj, 2014

Prva stran tožbe proti OVD

Včeraj so Focus, PIC in Uroš Macerl (torej vsi stranski udeleženci v postopku, razen Občine Trbovlje), na upravno sodišče vložili tožbo, s katero izpodbijajo okoljevarstveno dovoljenje (OVD), ki ga je Agencija RS za okolje (ARSO) januarja letos izdala Lafarge Cementu.

Po januarskem OVD je tovarni dovoljeno uporabljati petrolkoks, ob večji kapaciteti, z odpustki pri omejitvah emisij in ob zelo ohlapni kontroli (za nekatera onesnažila meritve celo samo enkrat na tri leta). Tovarna po naših informacijah trenutno še stoji, a pričakujemo, da proizvodnjo zažene do poletja.

Pri pripravi je v strokovnem delu Urošu Macerlu pomagal tudi Eko krog. Tožniki ne nasprotujejo izdaji OVD upravljavcu, vendar pa nasprotujejo izdaji v takem obsegu, kot je opredeljen v izdanem dovoljenju. V tožbi sodišču predlagamo, kaj se nam zdi sprejemljivo, da bi bil volk sit in koza cela.

Ob koncu leta zraka

7. maj, 2014

Agencija RS za okolje (ARSO) v sredo 7. 5. 2014 organizira zaključno strokovno srečanje ob letu zraka »Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes nas vseh«. Predstavnikom ARSO je dobro poznano delovanje društva Eko krog na tem področju, saj že skoraj deset let z dopisi in javno izpostavljamo napake, ki jih na tem področju dela ARSO, v upanju, da bo agencija vendarle spremenila način svojega delovanja in sicer v prid državljanov in okolja. Zato nas toliko bolj preseneča, da med več sto neposredno vabljenimi na omenjeno srečanje ni društva Eko krog.

Prav tako med povabljenimi po naših informacijah ni predstavnikov Občine Zagorje ob Savi, kar je nezaslišano, saj je kakovost zraka v tej občini med najbolj problematičnimi v državi.
(več …)

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija