Prijava

Pregled objav za mesec april, 2015

Vabilo na občni zbor

28. april, 2015

Vabimo vas, da se udeležite 10. rednega občnega zbora društva Eko krog, ki bo v petek 8. maja 2015 ob 18.00 v Gasilskem domu v Ravenski vasi. Dnevni red občnega zbora:

  1. Pozdravna beseda predsednika društva
  2. Izvolitev organov zbora: predsedujoči, zapisnikar, overovatelj zapisnika
  3. Poročilo o delu društva v l. 2014
  4. Poročilo o finančnem poslovanju v l. 2014 in poročilo nadzornega odbora
  5. Razrešnica organov društva in volitev novih organov za naslednja štiri leta
  6. Predlog statutarnih sprememb
  7. Predlog načrta aktivnosti poda novo izvoljeni predsednik društva
  8. Razno

Če želite, lahko svojo udeležbo potrdite na Facebooku (ni pa nujno). Pripeljite tudi svoje sorodnike, prijatelje in druge simpatizerje Eko kroga!

Uroš Macerl, predsednik društva

Oddaja Preverjeno

9. april, 2015

V torkovi oddaji Preverjeno smo si lahko ogledali prispevek Desetletje boja za čistejše okolje, v katerem se je novinar Adi Omerović ukvarjal z Lafargem in Eko krogom. V prispevku so z izjavami nastopili Uroš Macerl (Eko krog), Erika Oblak (Ekologi brez meja), dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med. (UKC Ljubljana) in Jasna Gabrič (županja Trbovelj). Vabljeni k ogledu!

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija