Prijava

Pregled objav za mesec april, 2018

Spremembe evropskih politik na področju odpadkov

19. april, 2018

V sredo (18.4.2018) je Evropski parlament dokončno prižgal zeleno luč svežnju o krožnem gospodarstvu. Potrdil je spremembe okvirne direktive o odpadkih, direktive o odlagališčih ter direktive o embalaži in odpadni embalaži. Kljub izboljšavam ločenega zbiranja, recikliranja in zmanjševanju odstranjevanja, pa spremembe niso uspele poseči v preprečevanje odpadkov in zmanjševanje količin odpadne hrane. Zdaj mora besedila sprememb potrditi še Svet ministrov, kar se bo predvidoma zgodilo naslednji teden. Potem bodo imele države članice 24 mesecev časa za prenos sprememb v nacionalne zakonodaje.

Sveženj je za področje odpadkov izjemno pomemben, saj določa cilje do leta 2030, v nekaterih primerih do 2035.

Kaj bodo morale zagotoviti?
(več …)

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija