Prijava

Pregled objav na temo: 'Naravovarstvo'

ARSO zavrgla Lafargevo vlogo

5. junij, 2015

Sklep ARSO (PDF)

Agencija RS za okolje (ARSO) je dne 2. 6. 2015, še preden so stranski udeleženci podali svoje izjasnitve na vlogo, zavrgla vlogo Lafarge cementa, d.o.o., za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ker ta kljub 180-dnevnemu roku in dodatnim pozivom ni dopolnil svoje vloge s predpisanimi vsebinami (sklep ARSO št. 35407-104/2006-427, PDF, 496 KB). Lafargeva vloga za dovoljenje za pridobivanje cementa s kapaciteto 1250 ton klinkerja/dan in uporabo petrolkoksa je tako ostala nepopolna.
(več …)

Izogibanje dajatvam za emisije TGP

21. december, 2014

Poziv slovenske cementne industrije proti dodatnim obremenitvam na izpuste toplogrednih plinov (TGP) za največje onesnaževalce razumemo kot velik cinizem. Ljudje in narava trpimo posledice podnebnih sprememb (poplave, žled, suša, temperaturne spremembe, itd.), ki so v veliki meri posledica njihovih izpustov TGP, obenem pa naj bi še namesto onesnaževalcev plačevali davke za omilitev posledic?

V celotni zadevi glede emisij TGP za Lafarge Cement Trbovlje gre za zavajanje, saj je tovarna v obdobju 2008 – 2013 po evidenci Agencije RS za okolje (ARSO) ustvarila 1.094.769 ton CO2-ekv emisij, medtem ko ji je bilo v tem obdobju brezplačno podeljenih 1.822.805 kuponov oz. 728.036 kuponov več od preverjenih emisij (1 tona CO2-ekv ustreza enemu emisijskemu kuponu).

Podeljeni kuponi in emisije TGP za Lafarge Cement Trbovlje
Pregled po letih brezplačno podeljenih in porabljenih emisij TGP za Lafargev obrat v Trbovljah (vir podatkov: ARSO, Register emisijskih kuponov, javno dostopna poročila).

(več …)

Pot odpadkov – od trgovine do smetišča

21. september, 2014

V soboto, 1. 2. 2014, sem si ogledala pot odpadkov, od prvega stika s potrošnikom do konca poti na smetišču. Zanimalo me je, kakšna sta razmišljanje in odnos posameznika glede kupljenega izdelka, racionalnosti količine in uporabe embalaže, v katerem je kupljen izdelek, in uporabe pripomočkov pri nakupovanju ter nadaljnja pot opisane embalaže, ki se zavrže, vse do glavnega odlagališča smeti.

Sadje in zelenjava v trgovini v Trbovljah
Sadje in zelenjava v trgovini
Solata, vsaka v svoji vrečki
Solata, vsaka v svoji vrečki
Samopostrežna blagajna
Samopostrežna blagajna

Obiskala sem trgovino v Trbovljah. Ogledala sem si kupce in njihove nakupe. Sledila sem gospodu, ki se je najprej ustavil pri sadju in zelenjavi ter izbral pomaranče, solato in paradižnik. »Vsak konec tedna v tej trgovini nakupim živila in gospodinjske pripomočke,« je povedal opazovani gospod.
(več …)

Članek Dušana Hrčka v Sobotni prilogi

1. februar, 2014

V današnji Sobotni prilogi časnika Delo je objavljen dvostranski prispevek Dušana Hrčka “Zanesljiva pot iz krize k blaginji“. Avtor, nekdanji dolgoletni direktor Hidrometeorološkega zavoda RS in nekdanji vodja urada Svetovne meteorološke organizacije za Evropo, med drugim piše:
(več …)

Grožnje mehiškemu aktivistu

18. avgust, 2013

Protest proti sežiganju odpadkov v cementarni v Huichapanu

Mehiški aktivist Jorge Tadeo Vargas Juvera je skupaj s somišljeniki ustavil sežiganje odpadkov v cementarni multinacionalke Cemex v mestu Huichapan (njihov protest je na sliki desno). Zdaj od “neznancev” prejema anonimne grožnje. Na strani z odprtim pismom mehiškim oblastem lahko zahtevamo od mehiških oblasti, da zaščitijo njegovo življenje!
(več …)

Peticija proti lovu na ogrožene vrste ptic

29. maj, 2013

Ruševec (Lyrurus tetrix), foto Tomaž Mihelič

Vabimo vas, da podpišete peticijo Preprečimo lov na ogrožene vrste ptic!, s katero podpisniki pozivamo ministra za kmetijstvo in okolje, da prepreči uvrstitev zavarovanih vrst ptic med lovno divjad in da se zavzame za odpravo lova ptic za zabavo. Na desni fotografiji (avtor: Tomaž Mihelič) je npr. ruševec (Lyrurus tetrix), najbolj veličastna ptica in simbol našega visokogorja, ki si je v Evropi po velikem upadu v preteklosti kot vrsta opomogel, v Sloveniji pa je še vedno ranljiva in zavarovana vrsta – nikakor za pred puške italijanskih lovskih turistov.
(več …)