Prijava

Pregled objav na temo: 'Powerpoint'

Sežigalnice: miti in resnica o “energetski izrabi odpadkov”

17. februar, 2013

Organizacija GAIA (”Global Alliance for Incinerator Alternatives”) je februarja lani sestavila spisek pogostih mitov, ki jih zagovorniki sežiganja namenoma plasirajo v javnost, da bi jo omehčali za svoje podle namene služenja denarja na račun zdravja ljudi. V društvu Eko krog smo seznam mitov in pojasnila organizacije GAIA prevedli v slovenščino (PDF, 464 KB). Besedilo se ukvarja pretežno z ZDA, a principi sežiganja so podobni povsod po svetu.
(več …)

Izredna seja občinskega sveta Občine Trbovlje

26. marec, 2012

Danes ob 18h bo v Trbovljah potekala izredna seja Občinskega sveta o problematiki Lafarge Cementa. Želja tovarne je, da bi občinski svetniki izrazili podporo obratovanju (in “ohranitvi delovnih mest”), pri čemer pa ni jasno določen način obratovanja tovarne: z ali brez sežiganja odpadkov in petrolkoksa, kar je pri tem vprašanju ključno.
(več …)

Preseganje omejitev proizvodnje klinkerja

21. februar, 2012

Naši izračuni so pokazali, da je Lafarge Cement v opazovanem lanskem obdobju znatno presegal predpisano količino proizvodnje v peči. Državno inšpekcijo smo zato večkrat povprašali, kako nadzira kapaciteto peči in spoštovanje njenih predpisanih omejitev. Namesto pravega odgovora smo od njih dobili vaje v slogu za izmikanje odgovorom.

Prva stran trajnih meritev za 23. marec 2011

Osnova za našo ugotovitev so bila poročila o podatkih trajnih meritev izpustov snovi v zrak (zgled na sliki desno), ki nam jih je takrat na našo prošnjo nekaj posredoval Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP). Gre za podatke, ki jih inšpektorat pregleda takrat, ko izvaja nadzor cementarne. V zahtevani obliki smo jih prejeli le nekaj, ostalih še minister ni mogel dobiti. Že iz tega omejenega nabora podatkov smo lahko preračunali, da je Lafarge Cement v marcu 2011 v opazovanih dneh obratoval s proizvodnjo tudi preko 2000 ton klinkerja na dan, kar za več kot 40% presega dovoljenih 1400 ton iz takratnega okoljevarstvenega dovoljenja za proizvodnjo s sosežigom odpadkov, oz. celo za več kot 100% presega dovoljenih 1000 ton po dovoljenju iz leta 1987, ki je ob razveljavitvi sosežiga marca 2011 spet začelo veljati.
(več …)

Zaničljiv odnos do javnosti na primeru izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu

12. oktober, 2010

Definirano 500-metrsko vplivno območje Lafarge Cementa

V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu se je jasno pokazal skrajno zaničljiv odnos do javnosti od državnih organov, v tem primeru Agencije RS za okolje (ARSO) in Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Velik del javnosti je bil iz postopka izločen že z napačno določitvijo vplivnega območja Lafarge Cementa in z neprimerno določitvijo statusa naprave v Lafarge Cementu. Tako sta v postopku sodelovala le dva stranska udeleženca: Uroš Macerl, kmet, ki živi in dela v neposredni bližini Lafarge Cementa, in Občina Trbovlje. Status stranskega udeleženca v postopku je poskušala pridobiti tudi Občina Zagorje ob Savi, saj Lafarge Cement s svojimi izpusti vpliva tudi na njeno območje, vendar zaman. ARSO je zavrnila njeno vlogo, MOP pa pritožbo.

Stranski udeleženec Macerl je v postopku ves čas aktivno sodeloval, v nasprotju z njim pa je bila Občina Trbovlje v celotnem postopku povsem neaktivna. Ta neaktivnost trboveljske občine seveda ni bila v javnem interesu, vodila pa jo je bolj ali manj prikrita preračunljivost (koruptivno prakso med Občino Trbovlje in Lafarge Cementom je letos v svojem mnenju potrdila tudi protikorupcijska komisija). Celoten postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja se je vodil skrajno privilegirano za Lafarge Cement in izključno v njegovo korist, za stranskega udeleženca pa je postopek tekel že kar ponižujoče. ARSO in MOP sta na eni strani povsem nekritično sprejela 17 dopolnitev vloge Lafarge Cementa, na drugi strani pa sta gladko zavrnila vse pripombe oziroma dokazne predloge, ki jih je dal stranski udeleženec Macerl (skupaj jih je bilo več kot 60) – njegovi dokazni predlogi so bili (razen v enem primeru) zavrnjeni brez kakršne koli utemeljitve.

(več …)

Okrogla miza uspela

4. oktober, 2010

Danes je v sejni sobi Delavskega doma Trbovlje potekala okrogla miza “Ekološka problematika v Trbovljah”, na kateri so županski kandidati predstavljali svoje videnje okoljskih problemov in rešitev v občini Trbovlje.

Uvodno predavanje Metke Medvešek (na voljo prosojnice v PDF), prvi od 14 posnetih delov okrogle mize

Pred nabito polno dvorano je biologinja Metka Medvešek iz društva Eko krog najprej na kratko predstavila argumente o nevarnostih sosežiga odpadkov v Trbovljah (prosojnice v PDF, 1,23 MB). Temu so sledile predstavitve odgovorov županskih kandidatov na že vnaprej zastavljena tri vprašanja, prvo je bilo splošno, drugi dve sta se nanašali konkretno na sosežig.

Dogodka so se udeležili štirje županski kandidati, Alenka Forte, dr. med., mag. Barbara Žgajner Tavš, Mitja Rozina in Gregor Kita, medtem ko je odsotnost Vilija Trevna pisno obrazložil njegov volilni štab (DOC, 33 KB, kot nam ga je poslala ga. Jevševar).

Na voljo so posnetki na Youtube (14 delov).

Med prisotnimi novinarji smo opazili ekipe ETV, TV Trbovlje in časnika Delo. Vsem prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo, še posebej kandidatom!

Predstavitev Metke Medvešek, 4. oktober 2010
Predstavitev Metke Medvešek, Eko krog
Županski kandidati na okrogli mizi
Od leve proti desni: P. Siter, M. Medvešek, U. Macerl in kandidati B. Žgajner Tavš, G. Kita, A. Forte in M. Rozina
Občinstvo
Občinstvo v sejni sobi Delavskega doma posluša županske kandidate Trbovelj

Žrtvovanje Zasavja se nadaljuje

23. april, 2010

Država je z okoljevarstvenim dovoljenjem dovolila Lafarge Cementu onesnaževati v obsegu večjega števila sežigalnic odpadkov…

Bodimo konkretni: dovoljeno je onesnaževanje s prahom v obsegu treh sežigalnic, z dušikovimi oksidi v obsegu štirih sežigalnic, z rakotvornim benzenom v obsegu petih sežigalnic in s skupnim organskim ogljikom v obsegu dvajsetih (!) sežigalnic odpadkov. Glede emisij ogljikovega monoksida pa je Lafarge Cement celo neomejen.

Več v predstavitvi:
Dan Zemlje – Žrtvovanje Zasavja se nadaljuje

Kaj vas zanima?

Povezave

Kontakt

EKO KROG - društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
mail: eko.krog@gmail.com
tel.:+386 41 413 855 (Uroš Macerl)

  • Registracija