Podarite dohodnino

da lahko ostanemo neodvisni od politike in velikih podjetij!

Vsak državljan Republike Slovenije lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim organizacijam. Zdaj jo lahko podarite tudi nam.

Zakaj donacijo nameniti EKO KROGu?

Svojo neodvisnost od politike in velikih podjetij lahko ohranjamo zgolj z vašo podporo v obliki donacij.

Delujemo v javnem interesu na področju varstva okolja. Po dolgoletni uspešni bitki za zmanjševanje onesnaževanja Zasavja s težko industrijo, sta leta 2017 društvo in naš predsednik Uroš Macerl, prejela Goldmanovo priznanje, eno najpomembnejših svetovnih priznanj na področju okoljevarstva, ki velja za »zeleno nobelovo nagrado«.

V teh letih smo spoznali, da se direktorji in politiki menjajo, a vedno prihajajo novi, ki okolje, naravne vire, zdravje ljudi in prihodnost naših otrok vidijo le kot blago. Zato snujemo šolo okoljskih aktivistov, kjer naši strokovnjaki znanje ter izkušnje prenašajo kolegom aktivistom ter mladini in otrokom. Imamo redna predavanja po različnih krajih Slovenije, sodelujemo s kolegi po Evropi in širše, aktivno se vključujemo v postopke sprejemanja zakonodaje na področjih odpadkov, nevarnih snovi in hrupa.

Preko novic lahko spremljate naše aktivnosti in porabo doniranih sredstev. Pošiljamo jih trikrat letno.Kako lahko doniram?

Donacijo nam lahko podarite na dva načina:

  • na spletni strani eDavki s posebnim obrazcem (Doh-Don) – naša davčna številka je 98997661,
  • tukaj prenesete obrazec, ga natisnete, izpolnite ter podpišete, nato pa odnesete ali pošljete na najbližji finančni urad. Lahko ga pošljete tudi nam na naslov: EKO KROG, Ravenska vas 3,1410 Zagorje ob Savi in ga bomo mi posredovali finančni upravi.

Dohodnino lahko namenite tudi večim društvom naenkrat tako, da jih dodate v obrazec ter jim določite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 %, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 %.

Koliko me donacija stane?

Donacija 0,5 % dohodnine EKO KROGu je za vas brezplačna. Donacija traja do preklica. Če ste nam del dohodnine že namenili, obrazca ni treba ponovno oddajati.

Do kdaj imam čas?

Obrazec je treba na FURS oddati najkasneje do 31. decembra tekočega leta. Če ga pošiljate po pošti, upoštevajte čas dostave.

/** * mailchimp pop-up */