O društvu

Kontaktne informacije

EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Ravenska vas 3
1410 Zagorje ob Savi
mail: eko.krog@gmail.com
tel.: +386 41 413 855 (Uroš Macerl)
Facebook: Eko krog
Google+: Eko krog
Twitter: @ekokrog
Davčna št.: 98997661
Matična št.: 1050907
Št. tran. rač.: 0233 8025 4927 830

Del statuta

Ker smo dobili nekaj vprašanj o ciljih in namenu društva EKO KROG, smo za vas objavili dva člena statuta:

6. člen
II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA
Namen društva je spodbujanje dejavnosti in tako prispevati k razvoju naravovarstva in okoljevarstva, kulturne in etične zavesti v Republiki Sloveniji, ki ga društvo EKO KROG dosega s/z:

 • širjenjem spoznanja o povezanosti človeka in narave.
 • seznanjanjem širše javnost z vplivi onesnaževalcev na živi svet in današnjim stanjem naravnega okolja.
 • organiziranjem in izvajanjem izobraževanja
 • spodbujanjem trajnostnega razvoja turizma, podeželja
 • ohranjanjem naravne in kulturne dediščine
 • spodbujanjem zdravih življenjskih navad (zdrava prehrana, rekreacija, šport)
 • skrbjo za izvajanje storitev društva, ki jih lahko spremljajo tudi nečlani
 • aktivnim vključevanjem otrok, mladine in odraslih v dejavnost društva
 • zavzemanjem za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva
 • seznanjanjem članov in javnosti o problemih in napredku s področja delovanja društva

7. člen
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • Organizira ekskurzije, predavanja, raziskovalne tabore, tekmovanja, tečaje, razstave, seminarje in podobne prireditve, omogoča svetovanje posameznikom in pripravlja mnenja, izvaja raziskovalne projekte. Izdaja publikacije s področja svojega delovanja, skladno s predpisi, ki urejajo založniško dejavnost za društva.
 • Organizira izobraževanje in spodbuja raziskovalno dejavnost svojih članov.
 • Sodeluje s sorodnimi organizacijami.
 • Uveljavlja in zastopa pravice državljanov do zdravega življenjskega okolja.
 • Prireja javne prireditve

Pristopna izjava in članarina

Če se želite včlanite v društvo EKO KROG, lahko to storite s pristopno izjavo. Posamezna članarina znaša 10 EUR, družinska pa 20 EUR.

Sestanek Eko kroga in prebivalcev Anhovega
Vzorec izpolnjene položnice za nakazilo letne družinske članarine.

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naš naslov, hkrati pa društvu nakažite izbrano letno članarino (glejte zgornji primer)

Support Eko krog

Support Eko krog activity by donating via PayPal using this form.

Personal Info

Donation Total: 50.00€

Komentarji